შეავსეთ აპლიკაცია

ზოგადი ინფორმაცია

შეიყვანეთ თქვენი სახელი


შეიყვანეთ თქვენი გვარი


შეიყვანეთ 11-ნიშნა პირადი ნომერი


შეიყვანეთ თქვენი სქესი

 • მამრობითი
 • მდედრობითი

აირჩიეთ თქვენი დაბადების თარიღი


საკონტაქტო ინფორმაცია

მიუთეთ მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეეძლება დამსაქმებელს დაკავშირება


შეიყვანეთ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი


შეიყვანეთ თქვენი საცხოვრებელი მისამართი


პრეფერენციები

მიუთითეთ თქვენთვის სასურველი ხელფასი


სამუშაო გამოცდილება

დამატება

მიუთითეთ ორგანიზაციის დასახელება, რომელშიც მუშაობდით/მუშაობთ (მიუთითეთ ყველა სახის სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის მოხალისეობა, სტაჟირება, დროებითი სამუშაო. თავდაპირველად ჩაწერეთ ბოლო სამუშაო ადგილი, შემდეგ იმის წინა და ა.შ.)


მიუთითეთ თქვენ მიერ დაკავებული პოზიცია, პოზიციის სრული დასახელება


მიუთითეთ როდიდან როდემდე მუშაობდით აღნიშნულ კომპანიაში

 • იანვარი
 • თებერვალი
 • მარტი
 • აპრილი
 • მაისი
 • ივნისი
 • ივლისი
 • აგვისტო
 • სექტემბერი
 • ოქტომბერი
 • ნოემბერი
 • დეკემბერი

მიუთითეთ როდიდან როდემდე მუშაობდით აღნიშნულ კომპანიაში

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1989
 • 1988
 • 1987
 • 1986
 • 1985
 • 1984
 • 1983
 • 1982
 • 1981
 • 1980
 • 1979
 • 1978
 • 1977
 • 1976
 • 1975
 • 1974
 • 1973
 • 1972
 • 1971
 • 1970
 • 1969
 • 1968
 • 1967
 • 1966
 • 1965
 • 1964
 • 1963
 • 1962

მიუთითეთ როდიდან როდემდე მუშაობდით აღნიშნულ კომპანიაში

 • იანვარი
 • თებერვალი
 • მარტი
 • აპრილი
 • მაისი
 • ივნისი
 • ივლისი
 • აგვისტო
 • სექტემბერი
 • ოქტომბერი
 • ნოემბერი
 • დეკემბერი

მიუთითეთ როდიდან როდემდე მუშაობდით აღნიშნულ კომპანიაში

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1989
 • 1988
 • 1987
 • 1986
 • 1985
 • 1984
 • 1983
 • 1982
 • 1981
 • 1980
 • 1979
 • 1978
 • 1977
 • 1976
 • 1975
 • 1974
 • 1973
 • 1972
 • 1971
 • 1970
 • 1969
 • 1968
 • 1967
 • 1966
 • 1965
 • 1964
 • 1963
 • 1962

მიუთითეთ დასახელებულ ორგანიზაციაში თქვენი სახელფასო განაკვეთი (ხელზე ასაღები ანაზღაურება)


მიუთითეთ ხელმძღვანელის სახელი და გვარი


მიუთითეთ ხელმძღვანელის მოქმედი ტელეფონის ნომერი


მიუთითეთ აღნიშნული კომპანიიდან წამოსვლის მიზეზი


მიუთითეთ რა ფუნქციებსა და მოვალეობებს ასრულებდით/ასრულებთ ორგანიზაციაში, რომელშიც მუშაობდით/მუშაობთ


მიუთითეთ რა სფეროში მოღვაწეობდით. სასურველი ობიექტის არარსებობის შემთხვევაში აირჩიეთ 'სხვა'

გაუქმება
შენახვა

განათლება

დამატება

აირჩიეთ დაწესებულება სადაც სწავლობდით

აირჩიეთ თქვენი სპეციალობა. სასურველი ობიექტის არარსებობის შემთხვევაში აირჩიეთ “სხვა”

აირჩიეთ თქვენი საგანმანათლებლო ხარისხი

შეიყვანეთ ფაკულტეტის დასახელება


მიუთითეთ პერიოდი (თვე და წელი), რომლის განმავლობაშიც სწავლობდით აღნიშნულ დაწესებულებაში

 • იანვარი
 • თებერვალი
 • მარტი
 • აპრილი
 • მაისი
 • ივნისი
 • ივლისი
 • აგვისტო
 • სექტემბერი
 • ოქტომბერი
 • ნოემბერი
 • დეკემბერი

მიუთითეთ პერიოდი (თვე და წელი), რომლის განმავლობაშიც სწავლობდით აღნიშნულ დაწესებულებაში

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1989
 • 1988
 • 1987
 • 1986
 • 1985
 • 1984
 • 1983
 • 1982
 • 1981
 • 1980
 • 1979
 • 1978
 • 1977
 • 1976
 • 1975
 • 1974
 • 1973
 • 1972
 • 1971
 • 1970
 • 1969
 • 1968
 • 1967
 • 1966
 • 1965
 • 1964
 • 1963
 • 1962

მიუთითეთ პერიოდი (თვე და წელი), რომლის განმავლობაშიც სწავლობდით აღნიშნულ დაწესებულებაში

 • იანვარი
 • თებერვალი
 • მარტი
 • აპრილი
 • მაისი
 • ივნისი
 • ივლისი
 • აგვისტო
 • სექტემბერი
 • ოქტომბერი
 • ნოემბერი
 • დეკემბერი

მიუთითეთ პერიოდი (თვე და წელი), რომლის განმავლობაშიც სწავლობდით აღნიშნულ დაწესებულებაში

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1989
 • 1988
 • 1987
 • 1986
 • 1985
 • 1984
 • 1983
 • 1982
 • 1981
 • 1980
 • 1979
 • 1978
 • 1977
 • 1976
 • 1975
 • 1974
 • 1973
 • 1972
 • 1971
 • 1970
 • 1969
 • 1968
 • 1967
 • 1966
 • 1965
 • 1964
 • 1963
 • 1962

გაუქმება
შენახვა

თქვენს მიერ გაგზავნილი პერსონალური მონაცემები დაექვემდებარება დამუშავებასა და შენახვას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად

გაგზავნა