თანამდებობა
ქალაქი
ბოლო ვადა
ვიდეო მონიტორინგის უმცროსი სპეციალისტი
თბილისი
30 სექტემბერი 2021
თანამდებობა:
ვიდეო მონიტორინგის უმცროსი სპეციალისტი
ორგანიზაცია:
სტრუქტურული ერთეული:
ქალაქი:
თბილისი
ბოლო ვადა:
30 სექტემბერი 2021
ასაკი:
სქესი:
აპლიკაციის შევსება